Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lek och Idrott

Lek och Idrott Min förhoppning är att detta innehåll ska ge dig, som arbetar i förskola och skola, nya idéer och uppslag för att kunna stimulera barns motoriska utveckling på ett lustfyllt och spännande sätt utan alltför stora prestationskrav. Allt material på denna sida är helt utan kostnad 🙂

  • Att lämna stort utrymme för barnets egen kreativitet och fantasi.
  • Att alla barn har rätt att känna: ”Jag duger”.
  • Att använda sin kropp och sina sinnen förstärker inlärningssituationen.
  • Att samlingar och lektioner med fördel kan delas upp i mindre delar.

Innehåll: Första sidan Motoriksamlingar Idrottslektioner Lekar Bollskolan Klassrumsgymnastik Matematik Rörelse Svenska Rörelse Motorik Perception Musik Rörelse Kamratbanan