Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

11 minuter med Hedevåg

På denna sida kommer ett antal miniföreläsningar om NPF publiceras, helt utan kostnad och
reklam, en möjlighet för dig som vårdnadshavare, professionell eller elev att öka din kunskap
och kompetens. Innehållet fokuserar på barn och ungdomar med NPF-problematik i alla
skolformer.

Ökad kunskap och samverkan är viktiga framgångsfaktorer för en förbättrad skolsituation för
denna utsatta målgrupp. Fler avsnitt kommer att läggas ut efter hand och om du gillar vad
du ser och hör så sprid gärna denna information vidare.

/Kenth Hedevåg

1 – Introduktion

2 – Diagnoser förr och nu

3 – Om diagnoser kunde prata