Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

11 minuter med Hedevåg

På denna sida finns 21 miniföreläsningar om NPF, helt utan kostnad , en möjlighet för dig som vårdnadshavare, professionell eller elev att öka din kunskap och kompetens. Innehållet fokuserar på barn och ungdomar med NPF-problematik i alla skolformer. Ökad kunskap och samverkan är viktiga framgångsfaktorer för en förbättrad skolsituation för denna utsatta målgrupp.

Rubriker på avsnitten: Introduktion, Diagnoser förr och nu, Om diagnoser kunde prata, Kartläggning/utredning, Samverkan och delaktighet, Känsla av sammanhang, Kahneman, Psykisk ohälsa, Energibalans, Problematisk skolfrånvaro, När Chefen inte vill, Skolans mål, Flickor och NPF, Elevsamtal, Organisation och planering, Läs/skriv och NPF, Stressburken, Perceptometern, Ord och begrepp, Lek och föreställningsförmåga och Relationspedagogik.

Om du gillar vad du ser och hör så sprid gärna denna information vidare.

/Kenth Hedevåg

1 – Introduktion

2 – Diagnoser förr och nu

3 – Om diagnoser kunde prata

4 – Kartläggning / Utredning

5 – Samverkan och delaktighet

6 – Känsla av sammanhang

7 – Kahneman

8 – Psykisk ohälsa

9 – Energibalans

10 – Problematisk skolfrånvaro

11 – När Chefen inte vill

12 – Skolans mål

13 – Flickor och NPF

14 – Elevsamtal

15 – Organisation och planering

16 – Läs/skriv och NPF

17 – Stressburken

18 – Perceptometern

19 – Ord och begrepp

20 – Lek och föreställningsförmåga

21 – Relationspedagogik