Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

11 minuter med Hedevåg

På denna sida kommer 20 miniföreläsningar om NPF publiceras, helt utan kostnad , en möjlighet för dig som vårdnadshavare, professionell eller elev att öka din kunskap
och kompetens. Innehållet fokuserar på barn och ungdomar med NPF-problematik i alla
skolformer.

Ökad kunskap och samverkan är viktiga framgångsfaktorer för en förbättrad skolsituation för
denna utsatta målgrupp. Ett nytt avsnitt kommer att läggas ut varje vecka och om du gillar vad
du ser och hör så sprid gärna denna information vidare. Vi spelar in nya avsnitt 22/10 så det kommer att bli några veckors paus efter de 10 första.

/Kenth Hedevåg

1 – Introduktion

2 – Diagnoser förr och nu

3 – Om diagnoser kunde prata

4 – Kartläggning / Utredning

5 – Samverkan och delaktighet

6 – Känsla av sammanhang

7 – Kahneman

8 – Psykisk ohälsa

9 – Energibalans