Press "Enter" to skip to content

Kenth Hedevåg

Kenth Hedevåg har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam
och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Han arbetar nu med
utbildningar och föreläsningar samt i ett nära samarbete
med förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.