Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Välkommen!

kenth

Kenth Hedevåg har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam.

Detta är en sida för föräldrar och professionella som möter människor som inte alltid passar in i samhällets mall. En del har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skola, arbetsliv och vardag ändå.

Det är i detta möte med unika människor, där vanliga strategier inte alltid fungerar, som du har chans att göra skillnad. Här finns information om böckerna ”När mallen inte stämmer” och ”Johanna – Tre diagnoser i skolan” samt förslag på föreläsningar och utbildningar inom ämnet. Du kan också ta del av ”Lek och Idrottspärmen”, Trippel-Kommunikation och ett antal kaninbilder helt utan kostnad ☺.

Nu kommer också ”11 minuter med Hedevåg”. Korta miniföreläsningar för att öka kunskap och kompetens kring NPF. Helt utan kostnad och reklaminslag.

Vi behöver bli bättre på att ta steget från teoretisk förståelse till praktiska konsekvenser och strategier i vardagen. Unika människor behöver mötas på unika sätt och det är viktigt med ödmjukhet och förståelse för människor som har ett annorlunda sätt att fungera. När samhällets mall inte stämmer behövs din hjälp att ändra den så att unika människors styrkor lyfts och stöd för svårigheter ges.

Vi kan inte göra allt men vi kan alltid göra något, för vad vore världen utan unika människor? Låt oss tillsammans fatta ett beslut: Att göra skillnad!