Press "Enter" to skip to content

Aktuellt

Nästa K3-kartläggningsutbildning, med Nåkkve Balldin och Kenth Hedevåg, äger rum i Göteborg den 12-13/4 2018. Mycket positiva utvärderingsresultat på den senaste utbildningen. Läs mer om K3 under fliken utbildningar/föreläsningar. Skolinspektionen uttalade sig mycket positivt om denna kartläggningsmodell i Klippan och i Kungsör. Maila för mer info. kenth.hedevag@telia.com

K3-utbildningen den 12-13/4 i Göteborg är nu fullbokad!

Den nya K3-utbildning i Göteborg den 19-20/4 är nu också fullbokad.

Blogginlägg hos UR om ”Flexibel pedagogik” av Kenth Hedevåg – klicka här

Intervju på UR:s facebooksida om ”Flexibel pedagogik” – klicka här

Artikel i Skolvärlden om NPF i skolan – klicka här 

UR Samtiden NPF Skoldagarna 2017: Från hjärnforskning till pedagogik, del 1 – klicka här

UR Samtiden NPF Skoldagarna 2017: Från hjärnforskning till pedagogik, del 2 – klicka här