Press "Enter" to skip to content

Aktuellt

Nästa K3-kartläggningsutbildning är i Göteborg den 4-5/4 2019. Läs mer om K3 under fliken ”Föreläsningar”.

K3-Insats, en endagsutbildning som är till för dig som redan har gått K3-kartläggningsutbildningen, med Nåkkve Balldin och Kenth Hedevåg. Denna dag fokuserar helt på olika slags insatser som kan vara aktuella efter genomförd kartläggning. K3-Insats äger rum i Göteborg den 11/10 2018. Maila för att anmäla dig eller om du behöver mer info. kenth.hedevag@telia.com

Blogginlägg hos UR om ”Flexibel pedagogik” av Kenth Hedevåg – klicka här

Intervju på UR:s facebooksida om ”Flexibel pedagogik” – klicka här

Artikel i Skolvärlden om NPF i skolan – klicka här 

UR Samtiden NPF Skoldagarna 2017: Från hjärnforskning till pedagogik, del 1 – klicka här

UR Samtiden NPF Skoldagarna 2017: Från hjärnforskning till pedagogik, del 2 – klicka här