Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Boken: När mallen inte stämmer

Detta är en bok för föräldrar och professionella som möter människor som inte alltid passar in i samhällets mall. En del har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skola, arbetsliv och vardag ändå. Målet med denna bok är bidra med kunskap från teoretisk förståelse till praktiska konsekvenser och strategier i vardagen. Unika människor behöver mötas på unika sätt och bokens ambition är inte att leverera exakta svar utan att bidra till ödmjukhet och förståelse för människor som har ett annorlunda sätt att fungera. Bilderna i boken är ritade av Tommy Hagman, en unik man vars specialintresse är att rita kaninbilder.

  • Teoriavsnitt om funktioner och förmågor
  • Fallbeskrivningar
  • Generella stödinsatser
  • Artiklar med konkreta exempel
  • Reflektions- och diskussionsfrågor

Se kort film om boken här!

bokomslag Pris: 265 kr. moms 6% och porto tillkommer. Sidantal: 125 ISBN: 978-91-639-1666-3.  Betalning sker mot faktura. Beställ boken här! Vid beställning av fler än 10 böcker ges ett specialpris på 199 kr/bok.

Det finns ett studiematerial till boken ”När mallen inte stämmer”. Perfekt för kollegialt lärande på förskolor och skolor. 21 sidor som pdf-fil och helt utan kostnad. Du hämtar                materialet  till förskolan här och                                                      till skolan här.