Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Johanna – Tre diagnoser i skolan

Johanna har diagnoserna ADHD, autism och dyslexi och hennes starka berättelse om sin skolgång varvas i boken med Kenths texter om stöd och insatser.

Detta är en bok som skapar känslor, förmedlar kunskap och lyfter fram den diskussion och reflektion som behövs för ett givande möte mellan skola och elev. Målet är inte att ge alla svar, utan att bidra med kunskap och förståelse för varje elevs unika situation.
Till hjälp finns över 100 diskussions/reflektionsfrågor.

Klara Kleins bilder lyfter texten så att vi ännu bättre kan sätta oss in i och förstå de starka känslor som Johanna beskriver.

Boken avslutas med fem korta berättelser från andra flickor. Detta för att sätta fokus på att en liknande grundproblematik kan visa sig på många olika sätt.

Det finns ett tydligt budskap i boken att vi alla är olika och att olikheter ska ses som en tillgång och inte som en begränsning.

Se kort film om boken här!

Johanna Gustafsson är fritidsledare och jobbar nu som elevassistent i en F-6 skola.

Kenth Hedevåg har lång erfarenhet som pedagog i skolan och i ett neuropsykiatriskt utredningsteam på BUP.

Pris 199 kr. moms 6% och porto tillkommer. Sidantal: 152
ISBN: 978-91-519-6026-5
Betalning sker mot faktura.
Beställ boken här!
OBS! Under Blackweek 21-27/11. Bokpaket: ”När mallen inte stämmer” + ”Johanna-Tre diagnoser i skolan” = 299 kr (ord. 492 kr)

Bokens diskussions/reflektionsfrågor passar utmärkt för kollegialt lärande och som en fortsättning på boken ”När mallen inte stämmer”. Hämtas här!